FAQ e-support Contact Us Portfolio Home Page Our Service

Web Support SEO info@ClickmeDesign.com
info@ClickmeDesign.com

Call Center: +6687 194 3396

บริการของเรา
Web Design and Web
  Development

  (บริการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์)

Web Template
  (เว็บสำเร็จรูป)

Domain Name
  (ชื่อเว็บไซต์)

Web Hosting
  (บริการใช้เช่าพื้นที่เว็บไซต์)

WAP
  (เว็บไซต์บนมือถือ)

Site Maintenances
  (บริการแก้ไขเว็บไซต์)

Site Option
  (คุณสมบัติเพิ่มเติม และฟังก์ชันพิเศษ)

Report Service
  (บริการรายงานสถิติของเว็บไซต์)

Graphic Design and
  Multimedia Design

  (บริการออกแบบภาพกราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์
  และมัลติมีเดีย
)

Free Service
  (บริการฟรี )
Credit Cars

Home » ช่องทางการชำระค่าบริการ
Check Domain »»» www. .
Payment
ช่องทางการชำระค่าบริการ


ท่านสามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคาร ที่ท่านสะดวกตามด้านล่างนี้ค่ะ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ชื่อบัญชี จิตสุภัค ปราณีสุทธิกุล
(Jitsupak Praneesuttikul)
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 402-7-15629-2
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาแจ้งวัฒนะ
ชื่อบัญชี จิตสุภัค ปราณีสุทธิกุล
(Jitsupak Praneesuttikul)
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 096-0-10324-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ชื่อบัญชี จิตสุภัค ปราณีสุทธิกุล
(Jitsupak Praneesuttikul)
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 575-2-17104-3
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
ชื่อบัญชี จิตสุภัค ปราณีสุทธิกุล
(Jitsupak Praneesuttikul)
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 233-0-46405-4

            หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อย กรุณาลงทะเบียนเพื่อ ยืนยันการโอนเงินผ่านหน้าเว็บ โดยไปที่ แจ้งการชำระค่าใช้บริการ